Skip to content ↓

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014

Nos Wener, Mawrth 21ain, roedd disgybl o flwyddyn 8, Jade Carberry, yn cymryd rhan mewn rownd ragbrofol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.  

Nos Wener, Mawrth 21ain, roedd disgybl o flwyddyn 8, Jade Carberry, yn cymryd rhan mewn rownd ragbrofol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Roedd hi’n adrodd darn o farddoniaeth o’r enw ‘Ysgol Haf’. Gwnaeth ei gwaith yn dda iawn a daeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth. Bydd hi nawr yn mynd ymlaen i gymryd rhan, ac i gynrychioli’r ysgol, yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala, gogledd Cymru, ym mis Mai.  Llongyfarchiadau mawr Jade.

On Friday evening, March 21st, Jade Carberry Year 8, took part in the preliminary round for the Urdd National Eisteddfod. She recited a piece of poetry called ‘Ysgol Haf’ which she performed extremely well, so well that she came first in the competition - fantastic. She will now go on to compete, and represent the school, in the Urdd National Eisteddfod in Bala, North Wales, in May. Huge congratulations Jade.