Skip to content ↓

Eisteddfod Joseff Sant 2014

Cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol fore Llun, Mawrth y 10fed yn y neuadd. Bu’r disgyblion yn dysgu ‘Cwm Rhondda’ yn eu gwersi cerddoriaeth a braf iawn oedd clywed dros ddau gant o leisiau yn bloeddio canu i ddechrau’r diwrnod.

Cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol fore Llun, Mawrth y 10fed yn y neuadd.  Arweiniodd Mrs Burke wasanaeth arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi cyn i ddisgyblion bl.7 ac 8 gael cyfle i fwynhau perfformiadau amrywiol yn cynnwys canu, barddoniaeth, dawnsio ac eitemau offerynnol. 

Bu’r disgyblion yn dysgu ‘Cwm Rhondda’ yn eu gwersi cerddoriaeth a braf iawn oedd clywed dros ddau gant o leisiau yn bloeddio canu i ddechrau’r diwrnod.

The school Eisteddfod was held in the hall on Monday, March10th.  Mrs Burke led a special service to celebrate St David’s Day before pupils from years 7 & 8 had the opportunity to enjoy a variety of performances including singing, poetry, dancing and instrumental items.

Pupils had been busy in music lessons learning ‘Cwm Rhondda’ and hearing over two hundred pupils sing in unison was a great start to the day.